Servisní služby

Z pozice výrobce poskytujeme nejen kalibrační služby, ale i zajištění servisu měřidel. Servis je nezbytný k dosažení validních výsledků měření a k bezproblémového chodu měřidla. Součástí kalibrace těchto přístrojů není jen samotný metrologický úkon, ale i zmíněný poskytovaný základní servis.

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis všech vyráběných měřidel a systémů po celou životnosti přístroje či systému.

 

Co nabízíme v rámci našich služeb zákazníkovi:

  • Minimalizujeme doby servisních zásahů
  • Nabízíme možnost zápůjčky náhradního přístroje po dobu servisního zásahu (nebo případné kalibrace)
  • Zajišťujeme aktualizace dodávaného softwaru, reagujeme na platnou legislativu
  • Poskytujeme školení obsluhy přístrojů, vystavení certifikátu o proškolení
  • Poskytujeme on – line technickou podporu
  • Zajištujeme kalibrace našich měřicích přístrojů a systémů
  • Evidujeme  a dáváme z pozice výrobce doporučené termíny ke kalibracím
  • Poskytujeme standardní záruku a systém prodloužených záruk
  • Nabízíme zvýhodněné obchodní podmínky pro sady měřidel