Poskytované záruky

Pro své zákazníky zajišťujeme konzultace v oblasti metrologie. Náš informační systém umožňuje hlídání lhůt pro kalibraci nejen našich etalonů a pracovních měřidel, ale i měřidel zákazníků. Tímto jsme schopni pro zákazníky zajistit neustálou metrologickou návaznost jejich měřidel a zajistit kvalitu výrobku. Na využití této služby, pravidelně se opakujících kalibrací u nás, úzce navazuje i systém prodloužené záruční doby měřidla. Při koupi přístroje poskytujeme:

Standardní záruku 2 roky

  • doporučený termín kalibrace 1 až 2 roky
  • doporučený termín kontrol po jednom roce (v záruce jsou kontroly zdarma)

nebo

Systém prodloužených záruk u systémů SMC

Systém prodloužených záruk u systémů SMC je automaticky při dodržení kalibračního termínu 2 roky a ročních kontrol, které jsou v záruce zdarma. Více informací získáte přímo u výrobce EXACTIS CZ na info@exactis.cz.

Společnost EXACTIS CZ má zajištěn smluvní vztah s akreditovanou kalibrační laboratoří Českého Metrologického institutu pro zajištění nejvyšší kvality a přesnosti našich měřicích systémů. Veškeré naše používané etalony mají zajištěnu mezinárodní návaznost.

 

Díky celosvětovému užívání našich měřicích systémů jsme schopni vyhovět požadavkům zákazníků a zřídit kalibrační centra ve vzdálených destinacích, jako např. v Indii, v Jihoafrické republice, v Austrálii….