Kalibrace

Kalibrace

Pro uspokojení potřeb náročných zákazníků společnost EXACTIS CZ vlastní svoji kalibrační laboratoř. Veškeré etalony společnosti EXACTIS CZ mají mezinárodní návaznost a jsou kalibrovány v akreditovaných kalibračních laboratořích. Mezi kalibrované veličiny měřící přístrojů patří především

  • síla,
  • tlak,
  • délka napětí a
  • proud.

Termín kalibrace doporučený výrobcem se pohybuje v rozsahu jednoho až dvou let s ohledem na četnost používání přístroje. Při kalibraci provádíme také analýzu přístroje v závislosti na jeho opotřebení.

Servis

Z pozice výrobce poskytujeme nejen kalibrační služby, ale i zajištění servisu měřidel. Servis je nezbytný k dosažení validních výsledků měření a k bezproblémového chodu měřidla. Součástí kalibrace těchto přístrojů není jen samotný metrologický úkon, ale i zmíněný poskytovaný základní servis.

Záruky

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis všech vyráběných měřidel a systémů po celou životnosti přístroje či systému.