Reference

Nejlepší naší referencí je výčet nejdůležitějších zákazníků, kteří ke své činnosti využívají naše měřicí systémy. Našimi klíčovými zákazníky jsou výrobci sběračů proudu, organizace působící v železniční dopravě, soukromé železniční společnosti, nejvýznamnější opravny a střediska údržby kolejových vozidel, ale i menší provozovatelé přepravy po železnici. Řadí se sem například i různí výrobci jednotlivých komponent pro železnici.

 

Alstom - CZ
Skupina Alstom je v sektoru železniční dopravy jediným komplexním multi-oborovým dodavatelem všech prostředků, od vozového parku a údržby, přes signalizaci až po infrastrukturu.

 

Advanced World Transport a.s. - CZ
Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb nákladní železniční dopravy v Evropě.

 

Austbreck-Wabtec - Aus
je lídrem ve výrobě pantagrafů a elektrifikačním zařízením pro železnice v Austrálii a na Novém Zélandu.

 

A-Z Lokomat – SK
Dodavatel a prodejce náhradních dílů na lokomotivy, dodavatel elektrických, elektromechanických, mechanických, hydraulických, pneumatických a karosářských náhradních dílů.

 

Bombardier - CDN
Je kanadský průmyslový koncern vyrábějící především letadla a kolejová vozidla (vlaky, tramvaje, „tramvaje na pneumatikách“).

 

Contact Engineering - ZA
Firma specializující se na výrobu a opravu elektromechanických prvků pro přenášení a odpojování proudu používaných při výrobě elektřiny, železniční dopravě, těžbě a těžkém průmyslu.

 

CZ Loko - CZ
CZ LOKO, a.s. je předním výrobcem lokomotiv a speciálních drážních vozidel.

 

ČD Cargo, a.s. – CZ
Je český železniční dopravce, který se zabývá nákladní dopravou. Tato společnost je dceřinou společností Českých drah.

 

ČD národní dopravce - CZ
České dráhy jsou národní železniční společnost. V Čechách jsou ČD, a.s., dominantním dopravcem v osobní a ČD Cargo, a.s., v nákladní železniční dopravě.

 

ČD Telematika a.s. – CZ
ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur.

 

Dopravní podnik města Brna, a.s. - CZ
Je hlavním dopravcem v městské hromadné dopravě na území statutárního města Brna.

 

EC Engineering Sp. – PL
EC Engineering je jednou z nejlepších vývojových kanceláří v Evropě.

 

Faiveley Transport - RU
Společnost se zabývá vývojem a výrobou elektrických trakčních přístrojů pro lokomotivy, tramvaje, trolejbusy a metro.

 

Faiveley Transport Birkenhead Limited - GB
Faiveley Transport Birkenhead Limited dodává železniční systémy a služby. Společnost nabízí produkty a služby pro železniční provoz.

 

Faiveley Transport Rail Technologies India Ltd. - IN
 

 

Faiveley Transport Tours - FR
 

 

Legios - CZ
LEGIOS LOCO je předním evropským výrobcem nákladních železničních vagónů a náhradních dílů se zkušenostmi v oblasti výroby, opravy a modernizace železničních vozů a lokomotiv.

 

Metrans Dyko - CZ
Společnost METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o., je významným partnerem s mnohaletými  zkušenostmi v oblasti oprav železničních kolejových vozidel.

 

PARS NOVA a.s - CZ.
Pars nova a.s. je tradiční česká firma s významným postavením na trhu v oblasti výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel.

 

Qingdao Faiveley SRI Rail Brake Co., Ltd. - CN
Společnosti se zabývá výrobou železničních zařízení.

 

Sécheron Tchéquie s.r.o. – CZ
Vyrábí komponenty pro trakční kolejová vozidla a stacionární zařízení pro DC trakci. Je výrobcem také  různých typů rychlovypinačů, stykačů a jiných silových přístrojů, dále kompletního sortimentu DC rozváděčů. Společnost se zabývá výrobou železničních zařízení.

 

Schunk Bahn- und Industrietechnik GmbH - AT
Schunk Group je mezinárodní technologická skupina. Společnost nabízí široké spektrum produktů a služeb v oblasti uhlíkové technologie a keramiky, simulace prostředí a klimatizační techniky, sintrovaného kovu a ultrazvukové svařování.

 

Schunk Praha s.r.o. – CZ
Schunk Carbon Technology je globální společnost s více než stoletou tradicí. Je lídr v oblasti grafitu, grafitových kompozitů a technické keramiky – pro přenos proudu, vysoké teploty a mechanické aplikace (tribologii).Schunk vyvíjí a dodává všechny produkty s důrazem na plnění nejpřísnějších kvalitativních požadavků s příznivými provozně-ekonomickými parametry.

 

Stemmann - DE
Společnost poskytujícívysoce kvalitní hardware a špičkové systémy pro flexibilní přenos energie a dat.

 

SŽDC s.o. - CZ
SŽDC zajišťuje ve smyslu Zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti.

 

Výzkumný Ústav Železniční a.s. -  CZ
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví pro železniční systémy a drážní dopravu.

 

Wabtec, a.s. - CZ
Společnost Wabtec Corporation je předním dodavatelem produktů a služeb založených na technologii založených na přidané hodnotě pro železniční nákladní dopravu, cestujících a vybraných průmyslových trzích po celém světě.

 

ZhengTong Technology Co. Ltd - CN
Je přední čínská obchodní společnost, působící globálně po celém světě.

 

ZSSK Cargo, a.s. – SK
Je slovenský železniční dopravce podnikající v nákladní dopravě. Posláním společnosti je poskytovat spolehlivé, bezpečné, ekologické a cenově přijatelné služby železniční nákladní přepravy orientované na potřeby a požadavky zákazníků.

 

Železničná společnosť Slovensko - CZ
Firma Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (VKM: ZSSK) se sídlem v Bratislavě je největším slovenským provozovatelem osobní železniční dopravy.

 

ŽOS Vrútky a.s. – SK
Je tradiční slovenskou, moderní, technicky vyspělou a dynamicky se rozvíjející společností s bohatou strojírenskou a elektrotechnickou tradicí. Úspěšně aplikovanou do výrobků, jakými jsou vlastní železniční kolejová vozidla i vlastní komponenty těchto vozidel.

 

ŽOS Trnava, a.s.
je největších dílna na opravy železničních vozů ve střední Evropě. Společnost vyrábí nové nákladní železniční vozy, provádí revize nákladních a osobních železničních vozů, jejich přestavby a modernizacím, opravy podvozkové, brzdových komponentů, táhlového a narážecího ústrojí, výrobu a opravy dvojkolí.

 

ŽOS Zvolen, a.s.
jsou významnou dílnou na opravy lokomotiv ve střední Evropě. Společnost opravuje kolejová vozidla, provádí revize, servis a údržbu kolejových vozidel, jakož i jejich přestavby a modernizace, výrobu a opravy podvozků, opravy různých typů spalovacích motorů, brzdových komponentů, dvojkolí i kompletní elektroinstalace. Železniční opravny a strojírny Zvolen, a.s. spolu se společností ŽOS Trnava, a.s. tvoří skupinu ŽOS Trnava Group.

4 Rail a.s. – CZ
Firma operující na trzích městských dopravních systémů a železniční dopravy.