Kalibrace měřicích přístrojů plus kalibrované veličiny

Pro uspokojení potřeb náročných zákazníků společnost EXACTIS CZ vlastní svoji kalibrační laboratoř. Veškeré etalony společnosti EXACTIS CZ mají mezinárodní návaznost a jsou kalibrovány v akreditovaných kalibračních laboratořích. Mezi kalibrované veličiny patří především síla, tlak, délka napětí a proud.
Termín kalibrace doporučený výrobcem se pohybuje v rozsahu jednoho až dvou let s ohledem na četnost používání přístroje. Při kalibraci provádíme také analýzu přístroje v závislosti na jeho opotřebení.

 

U výrobce firmy EXACTIS CZ nad rámec samotné akreditované kalibrace včetně vystaveného kalibračního listu dále získáváte:

 • technickou podporu
 • čištění přístroje
 • kontrolu el. instalace
 • výměnu základních dílů pro zachování deklarované přesnosti přístroje
 • seřízení a nastavení přístroje
 • možnost revize el. zařízení – pouze dle ČSN
 • aktualizace kalibračních dat
 • aktualizace SW, FW
 • opakované prodloužení poskytnuté záruky na přístroj po dobu jednoho roku po provedené kalibraci
 • možnost zapůjčení náhradního přístroje v době záruční opravy nebo kalibrace za předpokladu
  úhrady dopravného do místa určení

Díky celosvětovému užívání našich měřicích systémů jsme schopni vyhovět požadavkům zákazníků a zřizovat kalibrační centra ve vzdálených destinacích, jako např. v Indii, v JAR, v Austrálii.