Exactis a vzdělávání

Společnost EXACTIS CZ klade velký důraz na vysokou profesionalitu svých zaměstnanců, jejich neustálé vzdělávání a zvyšování kvalifikace. K tomu využila Evropské dotační programy. Společnost získala podporu jazykového vzdělávání v rámci operačního programu POVEZII a nadále se snaží v této aktivitě své zaměstnance podporovat.