Měřící přístroje pro měření sběračů proudu

Příslušenství k SMC systémům

Příslušenství k SMC systémům

Součástí výrobního programu společnosti EXACTIS CZ  je i nabídka celé řady  doplňků, které umožňují komfortnější obsluhu měřicích systémů a zajišťují i vyšší bezpečnost při práci v dílenském prostředí či při provozní činnosti.

Doplňky:

 • WiFi připojení – pro variantu bezdrátového připojení měřidel
 • Bateriové napájení (nelze pro SMC – lite) – úprava přístroje pro bateriové napájení
 • Vozík pro stabilní upevnění  - slouží pro stabilní upevnění měřicího  systému, varianta vozíku s kolečky
  a brzdou nebo s variantou gumových nožiček
 • Laserový snímač pro měření příčné tuhosti
 • Snímače pro měření stupně volnosti hlavy
 • Laserový 3D scanner pro měření profilu obložení lišt
 • Pracovní stůl – slouží pro stabilní upevnění sběrače mimo střechu vozidla, má využití při výrobním seřízení, měření, pro servisní zásahy a opravy, vše s ohledem na vyšší bezpečnost při práci
 • Sloupy pro měření tuhosti
 • Transportní boxy pro měřicí přístroje( systémy ) a jejich příslušenství  - jsou složeny z jednotlivých boxů pro uložení měřicího systému, kabelů, zdroje, snímačů, popřípadě PC
 • Vozík pro transportní boxy – je určen pro snadnou manipulaci a přesuny  systému včetně celého příslušenství
 • Zatěžovací tělesa
 • Počítač, průmyslový počítač, notebook – dodáváme na přání zákazníka včetně instalace SW vybavení,
  popřípadě zajistíme celou pracovní stanici PC
 • Držáky na uchycení na střeše vozidla – individuální výroba dle rozdílnosti sběračů, slouží ke stabilnímu
  uchycení při dlouhodobější činnosti na střeše vozidla
 • Elektronická ovládací jednotka sběrače
  Slouží pro zajištění jednoduché kompletní zkoušky sběrače. Jednotka je určena pro pneumaticky 
  i elektricky ovládané sběrače. Obsahuje elektronický regulátor tlaku a elektropneumatické ventily
  pro řízení sběrače. Pro elektricky ovládané sběrače je zařízení vybaveno zdrojem napětí pro
  napájenía řízení pohonu. Jednotka je plně řízena z PC a umožňuje ovládání sběrače, zdvižení
  a stažení, simulaci ADD. Jednotlivé cykly měření (silová charakteristika, měření časů zdvihání,
  spouštění, časů reakce ADD, tlakové zkoušky) tak mohou být provedeny automaticky.

Stáhnout katalogový list