Měřící přístroje pro měření sběračů proudu

Měřicí systém 150SMC

Umožňuje standardní měření silové charakteristiky, ale i další zkoušky sběrače popsané v ČSN EN 50206.

Měřicí systém 150SMC
 • Měření silové charakteristiky až do 150N
 • Měření funkce samočinného spouštěcího zařízení systému - ADD
 • Kontrolu ovládacího zařízení
 • Kontrolu nejvyššího zdvihu
 • Měření času zdvihu sběrače
 • Měření času spouštění sběrače
 • Měření těsnosti vzduchotechniky
 • Měření příčné tuhosti
 • Odolnost proti vibracím a rázům
 • Měření stupňů volnosti hlavy
 • Možnost úpravy tiskových sestav protokolů
 • Možnost úpravy SW dle potřeb zákazníka
 • Možnost doplnění jazykových mutací
 • Připojení externích snímačů pro zajištění dalších kontrolních
  měření sběračů dle ČSN EN 50206-1.

Stáhnout katalogový list

V příslušenství  nabízíme:

 • Laserové snímače pro měření příčné tuhosti sběrače
 • Snímače pro měření stupně volnosti hlavy sběrače
 • 3D laserový scaner pro měření profilu obložení ližin
 • Bateriové napájení

Vybrané technické parametry systému SMC:

 • Měřící rozsah síly 0 - 150N
 • Rozlišení měření síly 0,1N I Přesnost měření síly  0,5%z MH ± 0,1N
 • Měřící rozsah zdvihu 5000 mm
 • Rozlišení měření zdvihu 1mm I Přesnost měření zdvihu 0,5% z MH ± 1mm
 • Rozsah měření tlaku 0 - 10 bar, rozlišení 0,01 bar, přesnost 0,5% z MR
 • Rozsah měření zdvihu (laserový snímač) 5000 mm, rozlišení 1 mm, přesnost 0,5% z MR
 • Měření času 0 - 24 s, přesnost 0,5% z MR
 • Napájení 115 - 230 Vac/50 - 60 Hz
 • Bateriové napájení cca 8 hod.
 • Pracovní teplota +5 °C .. +45 °C
 • Max relativní vlhkost 90% bez kondenzace