Měřící přístroje pro měření sběračů proudu

Měřicí přístroj KM13

Základní přístroj, který umožňuje pouze měření silové charakteristiky.

Měřicí přístroj KM13
  • V závislosti na legislativních změnách není již v současné době aktualizován SW.
  • S ohledem na starší technologie měření, zpracování a vyhodnocení dat se tento přístroj již nenabízí.
  • V současné době provádíme jen opravy, údržbu a kalibrace těchto přístrojů.
  • Potřebné informace získáte přímo u výrobce, kontaktujte naše obchodní oddělení.