Společnost EXACTIS CZ s.r.o. se zabývá výrobou a vývojem měřicí techniky a elektroniky. Využíváme více jak 15ti leté zkušenosti z vývoje a výroby měřící techniky pro železniční techniku a zkušenosti s vývojem měřicí techniky do těžkých klimatických podmínek. Hlavním výrobním programem jsou především měřicí systémy pro měření sběračů proudu, pantografů, vyhovující normě EN50206-1. Tyto přístroje jsou dodávány významným mezinárodním výrobcům železniční techniky sídlícím po celém světě.

Součástí dodávek je i školení pracovníků z oblasti metrologie se zaměřením na metodiku měření a testování. Po celou dobu životnosti našich produktů firma EXACTIS CZ zajišťuje aktualizace programového vybavení v souvislosti na změny a aktualizace OS, ale také v závislosti na legislativě, nových předpisů  a trendů v metrologii a testování. Samozřejmostí je i neustálý vývoj našich přístrojů, tak abychom zajistili vždy využívání nejnovějších technologií. Vysoká kvalita našich produktů nám umožňuje poskytovat záruční dobu až po dobu 72 měsíců.

Firma EXACTIS CZ zajišťuje záruční i pozáruční servis. Abychom minimalizovali dopady možného výpadku výroby v důsledku předání přístroje do servisu / na kalibraci, poskytujeme možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu nezbytnou k opravě či kalibraci měřicího přístroje, měřicího systému či jednotlivých snímačů. 

Pro uspokojení náročných potřeb našich zákazníků společnost EXACTIS CZ vlastní svoji kalibrační laboratoř. Mezi kalibrované veličiny patří síla, tlak, délka, napětí a proud. Specializujeme se na kalibraci snímačů a převodníků, kde je výstupem jiná veličina. Například snímače tlaku s napěťovým nebo proudovým výstupem, laserové snímače délky s napěťovým či laserovým výstupem, lankové snímače s výstupem odporu a jiné. Při kalibracích, ale i servisních úkonech společnost EXACTIS CZ postupuje tak, aby byla minimalizována doba, kalibračního či servisního výkonu.

Společnost EXACTIS CZ má zajištěn smluvní vztah s akreditovanou kalibrační laboratoří Českého Metrologického Institutu pro zajištění nejvyšší kvality a přesnosti našich měřicích systémů. Veškeré naše používané etalony mají zajištěnou mezi/národní návaznost.